MUSIIKKITERAPEUTTI

Kari Pärkkä

Musiikkiterapiaan osallistuminen ei edellytä musiikillista osaamista. Kiinnostus ja halu käyttää musiikkia yhteistyössä riittää. Musiikkiterapian tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Musiikkiterapiapalvelut

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Nuorten- ja aikuisten yksilöterapiat
  • Lasten yksilöterapiat

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kustannuksista huolehtii KELA. Lisätietoa kela.fi

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Kela maksaa osan nuorten 16-25-vuotiaiden terapian kustannuksista ja asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus.

Oman kunnan / kaupungin maksusitoumuksella

  • Yksilöterapia
  • Ryhmämusiikkiterapia
  • Työnohjaukset

Itse maksavana asiakkaana

  • yksilöterapia
  • konsultaatiot ja työnohjaukset; hoitotyöntekijöiden ja terapeuttien ohjaus musiikin käyttöön omassa työssään.

Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia on psykoterapian sovellus, jossa keskustelun ohella käytetään musiikkia eri tavoin. Musiikkiterapiaan ei vaadita musiikillista osaamista.

Musiikkiterapian tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 

Musiikkiterapialla voidaan hoitaa ja kuntouttaa asiakkaita, jotka kärsivät mm. psyykkisistä tai neuropsykiatrisista oireista. Musiikkiterapiassa työskentelyalueina voivat olla mm. tunteiden tiedostaminen, tunnistaminen ja hallinta, oman itsetuntemuksen kasvu, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot, tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja itsesäätelytaidot.

Lisätietoa musiikkiterapiasta löydät musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta www.musiikkiterapia.net

Terapeutit

Tällä hetkellä ei vapaita paikkoja. Tiedustele vapaita paikkoja suoraan terapeutilta.

Kari Pärkkä

Musiikkiterapeutti

Minulla on laaja kokemus yksilö-ja ryhmäterapeuttina psykiatrian ja neuropsykiatrian puolella. Olen työskennellyt Oulun yliopistollisessa sairaalassa lastenpsykiatrialla hoitajana 13 vuotta ja musiikkiterapeuttina lasten, nuorten ja aikuisten parissa 14 vuotta. Lisäksi olen työskennellyt LAKU-kuntotuksessa lasten ja perheiden kanssa kaksi vuotta.

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jolla on vaikeita olennaisesti elämää häiritseviä ahdistus, paniikki- ja traumaoireita sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita. Musiikkiterapian menetelminä käytän pääasiassa keskusteluja, improvisaatiota, valmiiden kappaleiden soittamista, omien kappaleiden säveltämistä, musiikin kuuntelua, mielikuvatyöskentelyä, kuvionuotteja sekä muita luovia menetelmiä, kuten kuvallista ilmaisua ja kirjoittamista. Musiikkiterapian lisäksi olen perehtynyt skeematerapian menetelmiin, joita sovellan osana musiikkiterapiakuntoutusta.

Musiikkiterapiassa minusta tärkeää on luottamuksellisuus ja turvallinen vuorovaikutussuhde, joka mahdollistaa vaikeidenkin asioiden kohtaamisen yhdessä terapeutin kanssa.

Vastaanotto

Terapiatilaan voi tuoda lemmikin sopimuksen mukaan